OblastiŽádost o vydání testovacího certifikátu RSA/ECDSA

Doplňte údaje pro generování žádosti o certifikát


Druh certifikátu


 
    * Povinné pouze pro osobní certifikáty
  * Povinné pouze pro systémové certifikáty
E-mail 1
  *
E-mail 2
 
E-mail 3
 
Číslo zaměstnance/OU
 
Funkce zaměstnance
 
Adresa
(pouze u testovacího certifikátu fyzické osoby)
 

DNS adresy
(pouze u typu komerční doménový certifikát)

Žádost o vydání certifikátu: * (zvolte jednu z možností)
ID žádosti o certifikát
Soubor se žádostí o certifikát:
Dle typu vložené žádosti (soubor PKCS10) je vydán certifikát s algoritmem RSA nebo ECDSA.
Aplikace iSignum zatím neumožňuje generovat klíče s algoritmem ECDSA.

Klíče ECDSA lze vygenerovat například pomocí aplikace XCA nebo OpenSSL.
Zákazník odesláním žádosti o DEMO certifikát poskytuje své osobní údaje za účelem poskytnutí DEMO certifikátu. Osobní údaje zákazníka jsou předmětem ochrany osobních údajů podle platných právních předpisů, zejména NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení GDPR"). Poskytovatel jako správce zpracovává osobní údaje zákazníka, které mu byly poskytnuty zákazníkem v objednávce služeb, a to v nezbytném rozsahu, v listinné a elektronické formě, pouze pro účely související s poskytnutím objednaných služeb, po dobu trvání smluvního vztahu se zákazníkem, a pro účely plnění povinností poskytovatele vyplývajících z právních předpisů a souvisejících s poskytovanými službami (povinná archivace apod.) po dobu delší, je-li odůvodněna dle platných právních předpisů.

Poskytnutí osobních údajů zákazníkem je dobrovolné, v případě neposkytnutí osobních údajů, nelze poskytovat služby, které mají být předmětem objednávky. Osobní údaje budou zpracovávány prostřednictvím zaměstnanců správce osobních údajů, a dále prostřednictvím třetích osob (zpracovatelů) na základě smluv o zpracování osobních údajů nebo jim obdobných za podmínek Nařízení GDPR. Dále mohou být osobní údaje zpřístupněny pouze osobám k tomu oprávněným zákonem. Jiným subjektům osobní údaje předávány nebudou. Osobní údaje budou uchovávány zabezpečeně ve výše uvedených formách. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Jakým způsobem lze tato práva uplatnit a další související informace jsou obsaženy v aktuální verzi dokumentu "Informace o zpracování osobních údajů" na webových stránkách poskytovatele www.ceskaposta.cz a také na vyžádání v písemné formě na kterékoli pobočce poskytovatele.

Upozornění:
Do položky E-mail 1 uvájte vždy platnou e-mailovou adresu.
Na tuto adresu bude odeslán informační e-mail s odkazem pro stažení DEMO certifikátu.

Žádost o testovací certifikát odešlete k vydání stiskem tlačítka:     © 2010 Česká pošta | Důvěryhodný seznam EU | Mapa Stránek | Prohlášení o přístupnosti | Zákaznická podpora  | RSS