Instalace nového ovladače USB token Ikey 4000
  • Pro instalaci je nutné se přihlásit jako administrátor nebo správce PC.
  • Stáhněte soubor dle Vašeho operačního systému.
  • Vyjměte USB token z PC.
  • Spusťte soubor s koncovkou msi nebo exe dle verze staženého ovladače.
  • Po zobrazení výzvy vložte token do USB a pokračujte dále v instalaci. Výzvu není nutné nijak potvrzovat, po vložení tokenu do USB bude instalace pokračovat automaticky.

    Stiskem tlačítka Finish instalaci dokončíte

    Nyní je možné token začít opět využívat.