OblastiSmlouvy

Právnické osoby (instituce, firmy, organizace)

Organizace uzavře s Českou poštou smlouvu o poskytování certifikačních služeb.
 • Ve smlouvě jsou uvedeny tzv. pověřené osoby, které budou dále organizaci vůči PostSignum zastupovat.
 • Smlouva se uzavírá převážně na dobu neurčitou. Na základě jedné smlouvy je možné vydat libovolné množství certifikátů.
Pověřená osoba nebo statutární zástupce dodají České poště tzv. seznamy žadatelů.
 • V seznamech jsou uvedeni jednotliví zaměstnanci a certifikáty, o něž budou žádat.
 • Po zavedení seznamů žadatelů do systému PostSignum mohou být zaměstnancům vydány stanovené certifikáty.
 • Seznamy žadatelů lze do systému PostSignum zadávat průběžně, lze provádět i změny v již zavedených seznamech.
Dodatek ke smlouvě
 • V případě nutnosti změny stávající smlouvy lze uzavřít dodatek ke smlouvě

Podnikatelé (OSVČ)

Podnikající fyzická osoba (OSVČ) uzavře s Českou poštou smlouvu o poskytování certifikačních služeb.
 • Smlouva se uzavírá převážně na dobu neurčitou. Na základě jedné smlouvy je možné vydat libovolné množství certifikátů.
 • K vydání certifikátů je nutné dodat doplněné údaje pro vydání certifikátu (seznamy žadatelů o certifikát) společně s úvodním listem
 • Seznamy žadatelů lze do systému PostSignum zadávat průběžně, lze provádět i změny v již zavedených seznamech.
Dodatek ke smlouvě
 • V případě nutnosti změny stávající smlouvy lze uzavřít dodatek ke smlouvě nebo změnit údaje ve vydávaném certifikátu

Fyzické osoby

Fyzická osoba uzavře s Českou poštou smlouvu o poskytování certifikačních služeb.
 • Smlouva se uzavírá převážně na dobu neurčitou. Na základě jedné smlouvy je možné vydat libovolné množství certifikátů.
 • K vydání certifikátů je nutné dodat doplněné údaje pro vydání certifikátu (seznamy žadatelů o certifikát)
 • Seznamy žadatelů lze do systému PostSignum zadávat průběžně, lze provádět i změny v již zavedených seznamech.
Dodatek ke smlouvě
 • V případě nutnosti změny stávající smlouvy lze uzavřít dodatek ke smlouvě nebo změnit údaje ve vydávaném certifikátu

Odeslání dokumentace pro Certifikační autoritu PostSignum

Objednávka mobilní registrační autority

Všeobecné obchodní podmínky certifikačních služeb


© 2010 Česká pošta | Důvěryhodný seznam EU | Mapa Stránek | Prohlášení o přístupnosti | Zákaznická podpora  | RSS