Oprava certifikátu po chybném exportu z operačního systému.
Postup uvedený v tomto návodě použijte pouze pokud nelze provést import certifikátu do operačního systému a zobrazení následující chybové hlášky.
Chyba vzniká kvůli nekompatibilitě operačních systému Windows XP s Windows Vista a vyšší. Certifikační autorita PostSignum za tento problém není zodpovědná.
Postup opravy:
Pro opravu zálohy certifikátu je nutné instalovat certifikát v aplikaci, která umí importovat zálohu bez omezení operačního systému.
Stáhněte si a spusťte aplikaci iSignum www.postsignum.cz/isignum.html.
Pro spuštění importu stiskněte tlačítko "Importovat".
Vyhledejte a označte soubor se zálohou certifikátu (soubor pfx nebo p12) a stiskněte tlačítko "Otevřít".
Vyberte do jakého úložiště se má certifikát importovat (standartně Systémové úložiště Windows) a stiskněte tlačítko "OK".
Zadejte heslo k záloze certifikátu a stiskněte tlačítko "OK".