OblastiÚhrada za služby


Bylo mi odmítnuto vydání (obnova) certifikátu z důvodu, že Česká pošta u mě eviduje dlužnou částku. Jak mám postupovat?

Některá z vašich faktur je po splatnosti delší než 30 dní a došlo k automatické blokaci vaší smlouvy. Zároveň s tím bylo na e-mail pověřených osob a žadatele/ů o certifikát z předmětné faktury zasláno upozornění s žádostí o úhradu.

nahoru


Bylo mi odmítnuto vydání (obnova) certifikátu z důvodu, že mám nastavenou hotovostní platbu. Jak mám postupovat?

Pro úhradu prosím využijte slevovou poukázku.

1. Přes odkaz https://www.postsignum.cz/objednavky_produktu.html vyberte v sekci Balíčky služeb příslušný certifikát dle platnosti a typu;
2. Vyplňte údaje objednávky a uhraďte požadovanou částku;
3. Po úhradě obratem obdržíte na zadanou e-mailovou adresu slevovou poukázku na daný typ certifikátu;
4. Přes aplikaci iSignum požádejte znovu o obnovu certifikátu a do pole "Kód slevové poukázky" zadejte číslo, uvedené na obdržené poukázce;
5. Na e-mail obdržíte informaci o vydání certifikátu.

nahoru


Certifikát, který bych měl zaplatit, mi z nějakého důvodu nefunguje, co mám dělat?

V případě technických dotazů se obracejte na naši zákaznickou podporu, kde Vám rádi vypomohou. E-mail: helpdesk-ca@cpost.cz

V případě, že zjistíte chybu v údajích vydaného certifikátu, se prosím neprodleně obraťte na naše Reklamační oddělení na adrese reklamace.postsignum@cpost.cz. Reklamaci je možné podat nejpozději do 6 měsíců od vydání certifikátu.

nahoru


Došlo ke zneplatnění mého certifikátu, co se stalo?

Důvodem může být dlouhodobé neuhrazení platby za certifikát. V tomto případě byl certifikát zneplatněn v souladu s VOP.

nahoru


Jak zjistím, že mám fakturu/y k úhradě?

V případě, že si nejste jisti, že jsou veškeré vaše faktury uhrazeny, je možné se s dotazem obrátit na naše účetní oddělení na e-mailové adrese pohledavky.postsignum@cpost.cz.

nahoru


Je možné provést úhradu faktury nebo se dotazovat na faktury na pobočce ČP?

Bohužel to možné není, pobočky nemají přístup k platebním údajům účtárny.

nahoru


Může být zneplatněný certifikát opět aktivovaný/odblokovaný?

To bohužel není možné. Pokud dojde ke zneplatnění certifikátu, jedná se o nevratnou operaci, při které dojde k ukončení platnosti certifikátu. Je nezbytné znovu požádat o vydání certifikátu a ten uhradit.

nahoru


Na jakou adresu jsou mi faktury zasílány?

Faktury odesíláme dle nastavení zasílání, které bylo specifikováno ve smlouvě. Pokud jste uvedli adresu sídla, či fakturační adresu, zasíláme faktury na uvedenou adresu obyčejnou poštou. Případné změny adres je nezbytné nám zaslat na vědomí, aby mohlo dojít k opravě adresy, tyto procesy nejsou automatické. Požadavek na změnu je možné zaslat kontaktním formulářem.

V případě, že jste uvedli pro zasílání e-mailovou adresu, jsou faktury zasílány elektronicky. O nastavení elektronické fakturace můžete požádat .

nahoru


Nemohu najít fakturu, která je po splatnosti a potřebuji ji mít v účetnictví. Jak ji získám?

Požadavek zašlete na naše účetní oddělení na e-mailovou adresu pohledavky.postsignum@cpost.cz

nahoru


Už se mi stalo, že jsem fakturu neobdržel. Co mám udělat pro to, aby k tomu v budoucnu nedocházelo?

Nastavte si elektronickou fakturaci na Vámi vybraný e-mail, který pravidelně využíváte. Požadavek je možné zaslat .

nahoru


V zaslaném upozornění byly uvedeny osoby, které již v organizaci nepracují, jak je mohu odstranit?

Jedná se pravděpodobně o pověřené osoby, které byly v minulosti smlouvou zavedeny. Pro úpravu pověřených osob je nezbytné uzavřít Dodatek ke smlouvě.

nahoru


Zaplatil jsem, ale pořád jsem zablokovaný. Proč?

Zřejmě u vaší smlouvy evidujeme další neuhrazené faktury. S dotazem na kontrolu úhrady se prosím obraťte na naše účetní oddělení na e-mailové adrese pohledavky.postsignum@cpost.cz

Další možností je, že jste k úhradě zvolili účet, který neslouží pro platby za služby certifikační autority. Číslo účtu je 311544945/0300 či 133790245/0300 (bude zrušen v průběhu roku 2023). Prosím, zkontrolujte si také správné uvedení variabilního symbolu platby.

Odblokování není prováděno okamžitě po zaslání úhrady, budete odblokováni do druhého pracovního dne následujícího týdne po připsání úhrady na náš účet.

nahoru


Zaplatil jsem, ale uvedl jsem jiné číslo účtu či jiný variabilní symbol. Jak to vyřešit?

Pokud nedojde k přiřazení platby v našem systému, je navrácena platba zpět na účet plátce. Je možné provést platbu znovu s řádnými údaji, nebo požádat naše účetní oddělení o opravu. V takovém případě, se prosím obraťte s žádostí o přeúčtování na e-mailovou adresu pohledavky.postsignum@cpost.cz

nahoru


Zaplatil jsem dlužnou částku, kdy budu moci požádat o certifikát?

Pokud dojde k vyrovnání veškerých plateb po splatnosti, bude zákazník odblokován do druhého pracovního dne následujícího týdne po připsání úhrady na náš účet. Poté bude možné zaslat žádost o vydání (obnovu) certifikátu a bude taktéž zpřístupněn .
Na požadavky či dotazy na přednostní odblokování nebude brán zřetel.

nahoru© 2010 Česká pošta | Důvěryhodný seznam EU | Mapa Stránek | Prohlášení o přístupnosti | Zákaznická podpora  | RSS