OblastiObecné dotazy

-w

Certifikát již nebudu využívat. Jakým způsobem ukončím smlouvu s Certifikační autoritou PostSignum?

Smlouvu lze ukončit pomocí dodatku ke smlouvě. V dodatku se uvede změna trvání smlouvy a doplní se datum ukončení platnosti smlouvy. Přechod k formulářům smluv a dodatků


nahoru


Co je to Mobilní registrační autorita?

Jedná se o mobilní pracoviště České pošty (kontaktní místo), které vydává certifikáty v místě sídla vaší organizace nebo v místě vašeho bydliště.
Podrobnosti o službě a možnostech objednánínahoru


Jaký je rozdíl mezi formáty DER, PEM a TXT ?

V případě formátu DER jsou data certifikátu/CRL uložena přímo v binární podobě.

Formát PEM je vlastně formát DER, který je pomocí tzv. base64 kódování převeden na obyčejný text. Formát PEM tak může být využit např. v textově orientované komunikaci, kde nelze přenášet binární data.

Formát TXT je pouze textový výpis celého certifikátu. V aplikacích se tento formát prakticky nevyužívá.

nahoru


Je nutné na každém PC instalovat certifikáty autorit České pošty?

Certifikáty autorit je nutné instalovat všude tam, kde budete přijímat nebo odesílat elektronicky podepsané zprávy či jiné dokumenty.

nahoru


Jsem dlouhodobě v zahraničí. Nyní mi končí platnost osobního certifikátu. Lze zplnomocnit třetí osobu k vyzvednutí následného certifikátu?

Zplnomocnit jinou osobu pro vystavení certifikátu na pobočce České pošty nelze. Certifikát lze vystavit pouze osobě, pro kterou je certifikát určen. Jediná možnost vydání následného certifikátu je využít možnosti vystavení následného certifikátu bez návštěvy pobočky. Postup vydání následného certifikátu

nahoru


Kontakty na zákaznickou podporu

Zákaznickou podporu lze kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy: helpdesk-ca@cpost.cz ,

nebo na zákaznické lince České pošty: 210 123 456 (v pracovních dnech od 8:00 do 18:00 hod.), zpoplatněné běžným tarifem.

nahoru


Můj certifikát vyprší za několik dní. Zřejmě ho využiji až za několik měsíců. Musím si certifikát nyní obnovovat?

Pokud certifikát nevyužijete, tak nemusíte. Po ukončení platnosti certifikátu bude ale nutné navštívit pobočku České pošty pro vystavení certifikátu nového. Pokud již skončila platnost certifikátu, není možné využít možnost vydání následného certifikátu pomocí podatelny PostSignum (odeslání podepsaného mailu).

nahoru


Provedl jsem import certifikátu na mém PC. Vše proběhlo korektně. V jakém souboru se nyní spárovaný certifikát nachází?

Pokud jste provedli import do operačního systému Windows, tak se vydaný certifát se soukromým klíčem nachází v úložišti operačního systému Windows.

nahoru© 2010 Česká pošta | Důvěryhodný seznam EU | Mapa Stránek | Prohlášení o přístupnosti | Zákaznická podpora  | RSS