OblastiFyzické osoby - Elektronický občanský průkaz s čipem (eOP)

Občanské průkazy s kontaktním čipem vydané do 30.6.2018

Tento eOP umožňuje do kontaktního čipu také uložit kvalifikovaný certifikát pro vytváření elektronického podpisu, ale certifikát nebude obsahovat příznak, že byl vygenerován na kvalifikovaném prostředku, protože původní eOP nesplňuje patřičné požadavky. Takovým kvalifikovaným certifikátem bude možné vytvářet pouze zaručené elektronické podpisy. Více informací včetně možností pro stažení ovládacího SW naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Jak postupovat?

Předpoklady k použití eOP pro uložení kvalifikovaného certifikátu:

 • eOP musí mít kontaktní čip
 • v systému uživatele musí být nainstalován příslušný ovládací SW k danému typu eOP
 • připojenou čtečku čipových karet - objednání čtečky čipových karet
 • Pokud dosud nemáte uzavřenou smlouvu o poskytování certifikačních služeb, je nutné ji nejprve s certifikační autoritou uzavřít. Pokud již máte platnou smlouvu, není potřeba tento krok provádět.

1. Uzavření smlouvy o poskytování certifikačních služeb

2. Vygenerování soukromého klíče a ID žádosti v programu iSignum

 • Žadatel musí před návštěvou pobočky vygenerovat soukromý klíč a ID žádosti přímo na eOP pomocí programu iSignum
 • Při generování postupujte dle návodu k aplikaci - sekce generování žádosti o vydání certifikátu
 • Výsledkem bude vygenerovaný soukromý klíč v eOP a ID žádosti, pod kterým je žádost uložena na serveru PostSignum. Toto ID je nutné vzít s sebou na pobočku České pošty. ID je 10-ti místné číslo.
 • Upozorňujeme, že není možné generovat klíče přímo na pobočce České pošty.

3. Vydání certifikátu na pobočkách České pošty se službou Czech POINT

  Pro vydání certifikátu se musí žadatel o certifikát dostavit osobně na pobočku České pošty se službou Czech POINT. Není možné zplnomocnit svého zástupce.

  K vydání certifikátu je třeba přinést:

  • ID žádosti získané v bodě 2.
  • vyplněnou smlouvu o poskytování certifikačních služeb - 2 výtisky
  • doplněné údaje pro vydání certifikátu
  • Dva osobní doklady - v případě občanů České republiky jako primární doklad občanský průkaz nebo cestovní pas a jako sekundární doklad jeden z těchto dokladů: občanský průkaz nebo cestovní pas pokud nebyl použit jako primární doklad, řidičský průkaz, průkaz ZTP, ZTP/P a TP nebo rodný list.
  • poštovní certifikační poukázku pro vydání certifikátu zdarma (pouze pokud tuto poukázku vlastníte a chcete ji uplatnit)

4. Import vydaného certifikátu


© 2010 Česká pošta | Důvěryhodný seznam EU | Mapa Stránek | Prohlášení o přístupnosti | Zákaznická podpora  | RSS