OblastiZneplatnění certifikátu

Zneplatnění certifikátu při znalosti hesla pro zneplatnění

Zneplatnění certifikátu znamená mimořádné ukončení platnosti certifikátu, nejčastěji z důvodu prozrazení klíčů vlastníka certifikátu. Dalšími důvody může být ukončení používání certifikátu nebo nemožnost dalšího používání certifikátu např. kvůli technické poruše.

Pro zneplatnění certifikátu můžete využít jednoduchý webový formulář, který se nachází níže. Po zneplatnění certifikátu bude na e-mail uvedený v certifikátu odeslán protokol o zneplatnění certifikátu.

Upozornění: Zneplatnění certifikátu je nevratná operace! Pro zneplatnění vyberte jeden z následujících důvodů:

Důvod zneplatnění Popis
Kompromitace klíče Existuje podezření nebo je známo, že soukromý klíč žadatele byl ohrožen.
Změna vlastníka Označuje, že jméno subjektu nebo jiné identifikační údaje subjektu v certifikátu se změnily.
Nahrazení certifikátu Certifikát je nahrazen, protože žadatel požádal o nový certifikát.
Skončení operace Žadatel již nevlastní nebo neovládá certifikát před vypršením jeho platnosti.

Vybraný důvod zneplatnění bude uveden v seznamu zneplatněných certifikátů (CRL), kromě důvodu Neznámý.

Druh certifikátu:

 
 Kontrolní kód    


Žádost o zneplatnění certifikátu můžete podat také osobně, telefonicky nebo e-mailem. Pro osobní návštěvu využijte některou z poboček České pošty se službou Czech POINT. Pro zneplatnění prostřednictvím telefonu, nebo e-mailu kontaktujte nonstop zneplatňující službu:

Pracovní doba: Pondělí - Neděle, 24 hodin denně
E-mail: postsignum@cpost.cz
Telefon: 954 303 303

Pracovišti České pošty je potřeba nahlásit tyto údaje, které jsou potřeba pro vyhledání a zneplatnění certifikátu:
  • Jméno a příjmení
  • sériové číslo certifikátu; včetně informace, zda se jedná o dekadické nebo hexadecimální číslo
  • certifikační autoritu, která vydala certifikát (PostSignum QCA nebo PostSignum VCA)
  • heslo pro zneplatnění
Všechny tyto informace lze vyčíst z protokolu o vydání certifikátu. Sériové číslo certifikátu je v protokolu uvedeno v dekadickém tvaru. Pracovník České pošty ověří, zda heslo pro zneplatnění souhlasí. Pokud ano, zneplatní certifikát a vy obdržíte protokol o zneplatnění certifikátu. Pokud heslo nesouhlasí, postupuje se dále, jako kdybyste heslo pro zneplatnění neznali.

Zneplatnění certifikátu bez znalosti hesla pro zneplatnění


© 2010 Česká pošta | Důvěryhodný seznam EU | Mapa Stránek | Prohlášení o přístupnosti | Zákaznická podpora  | RSS