OblastiiSignum pro Android

Nyní na Google Play
Nyní na Google Play

Úvod

 • Velikost generovaných RSA klíčů je ve výchozím nastavení 4096 bitů (v souladu s doporučením NÚKIB) za předpokladu, že to vybrané úložiště podporuje. OS Android generování klíčů a vyšší velikosti podporuje.

nahoru


Základní informace o aplikaci iSignum pro Android

Aplikace slouží pro správu certifikátů certifikační autority PostSignum a její základní funkce jsou:

 • aplikace je určena pro operační systémy Android 9 a vyšší
 • generování žádosti o vydání certifikátu
 • import vydaných certifikátů
 • import zálohy certifikátu
 • pro generování žádostí o certifikát je nutné připojení k internetu
velikost generovaných RSA klíčů je ve výchozím nastavení 4096 bitů (v souladu s doporučením NÚKIB) za předpokladu, že to vybrané úložiště podporuje. OS Android generování klíčů a vyšší velikosti podporuje.

Připravované funkce:

 • Vydání následného certifikátu

nahoru


Popis aplikace

Aplikace slouží pro správu certifikátů certifikační autority PostSignum a její základní funkce jsou:

Po spuštění aplikace jsou zobrazeny dostupné vygenerované žádosti či platné certifikáty. V případě, že nedošlo ke generování či vydání certifikátu je zobrazena informace "Žádné certifikáty" a volba pro vytvoření nové žádosti o certifikát pomocí "+ Nový certifikát". V případě vydaných různých typů certifikátů dochází k jejich rozdělení dle:

 • Čekající žádosti
 • Kvalifikované certifikáty
 • Komerční certifikáty
 • Další volby pod ikonou

nahoru


Generování ID žádosti o vydání certifikátu

Následná instalace certifikátu musí být provedena na zařízení Android, pod stejným uživatelským účtem, pod kterým bylo provedeno vygenerování klíčů a žádosti o certifikát

Pro vygenerování ID žádosti zvolte tlačítko "+ Nový certifikát". Pro generování žádosti o certifikát je nutné připojení k internetu.

 • Vyberte typ certifikátu
 • Doplňte údaje pro generování (Jméno, E-mail a Telefonní číslo).
  • ID žádosti je zasíláno pouze SMS zprávou na mobilní telefon (pokud je uveden)
  • ID žádosti je možné zobrazit přímo v aplikaci
 • Pro pokračování stiskněte tlačítko "Odeslat žádost"
Budete vyzváni k vytvoření hesla, které slouží k zabezpečení přístupu k záloze Vašeho privátního klíče.

 • Doplňte heslo pro zálohu, toto heslo si vytváříte sami a certifikační autorita jej nesmí znát.
 • Vytvořená žádost o certifikát se zobrazuje pod zadaným jménem v sekci "Čekající žádosti".
 • Po poklepání vytvořené žádosti je zobrazen detail ID žádosti (desetimístné číslo), které předložíte při vydání certifikátu.
 • Pokud dlouze přidržíte zobrazené číslo žádosti, dojde k jeho zkopírování.

nahoru


Přijmutí vydaného certifikátu

Pro aktualizaci aplikace potáhněte obrazovku směrem dolů. Výsledkem akce je například zobrazení vytvořené nové žádosti.

 • Pokud nedošlo ke změnám v aplikaci, zobrazí se informační panel.
 • Pokud již došlo k vydání nového certifikátu, pak opakujte postup pro aktualizaci stavu aplikace.


 • V informačním panelu je zobrazeno, že nový vydaný certifikát čeká na přijmutí. Certifikát se zobrazuje v sekci "Certifikáty k instalaci" s ikonou upozorňujícího modrého zvonku.
 • Po volbě certifikátu k instalaci máte zobrazenu žádost, která byla předložena při vydání certifikátu. Pro přijetí certifikátu pokračujte přes volbu "Přijmout a instalovat". Pro instalaci je nutné zadat Vámi vytvořené heslo.

nahoru


Export certifikátu do formátu PKCS#12

U instalovaného certifikátu máte možnost exportovat zálohu certifikátu do jiného úložiště volbou "Export PKCS#12".

Zadejte heslo pro zabezpečení exportovaného certifikátu a vyberte jeho úložiště. Výsledkem je, že klíč s certifikát byl exportován.

nahoru


Export do systémového úložiště

U instalovaného certifikátu máte možnost exportovat certifikát do systémového úložiště stejnojmennou volbou pro využití v rámci VPN či zabezpečení wifi.

 • Vyberte jeden z druhů "Použití pověření", které Vaše zařízení nabízí.
 • Exportovaný balíček obsahuje Váš certifikát, a také kořenový certifikát CA Postsignum.

nahoru


Import certifikátu ze souboru

Po prokliku zobrazíte volby
Klikněte na možnost "Importovat ze souboru".

Ve Vašem úložišti Android vyberete soubor, který chcete importovat a zadáte Vámi zvolené heslo k této záloze. Po úspěšném zadání hesla se certifikát zobrazí v seznamu certifikátu na hlavní obrazovce aplikace.

nahoru


Výmaz žádosti/certifikátu

V detailu žádosti je možné danou žádost odstranit volbou "Smazat".
Pečlivě překontrolujte, zda si skutečně přejete smazat žádost, kterou nebudete chtít využít pro vydání certifikátu!

Stejnou možnost máte i v případě, že byste chtěli odstranit certifikát, před výmazem prosím zvažte, zda již nechcete daný certifikát využívat.

nahoru© 2010 Česká pošta | Důvěryhodný seznam EU | Mapa Stránek | Prohlášení o přístupnosti | Zákaznická podpora  | RSS