Záloha certifikátu do PKCS#12

Upozorňujeme, že do formátu PKCS#12 nelze zálohovat certifikát s klíčem, který je uložený na bezpečném prostředku (čipová karta nebo USB token).

Windows (iSignum)

Pro vytvoření zálohy budete potřebovat aplikaci iSignum.
Návod na zálohu certifikátu do PKCS#12 ve Windows pomocí aplikace iSignum.

macOS

Návod na zálohu certifikátu do PKCS#12 v macOS.

Crypta

Manuál k programu k programu Crypta.

Bližší informace k záloze do PKCS#12 naleznete v kapitole 5.5. - Export certifikátu a certifikátu včetně soukromého klíče/PKCS#12.