Nastavení ověření S/MIME v Thunderbirdu

Příchozí zprávy se v Thunderbirdu zobrazují s upozorněním:

Jeden z možných důvodů je, že podpisový algoritmus odesílatele je SHA-1. Je možné nastavit dočasné ověření i pro hash SHA-1, ovšem důrazně doporučujeme spolupracovat se svými korespondenty tak, abyste je upozornili na přechod na SHA-256.

Nastavení níže je možné aplikovat až od verze Thunderbird 115.4.

  • Zvolte nastavení Thunderbird -> Obecné -> Editor předvoleb…
  • V záložce Pokročilá konfigurace do řádku pro vyhledávání předvoleb zkopírujte text:
  • mail.smime.accept_insecure_sha1_message_signatures

  • Na řádku je zobrazena předvolba s hodnotou true/false. Nastavena musí být hodnota true.
  • Pro změnu stavu z false použijte tlačítko.

    Thunderbird používá SHA-256 pro odesílání digitálně podepsaných e-mailových zpráv S/MIME automaticky.