Instalace certifikátů certifikačních autorit v OS X
K tomu, aby se Vám v OS X certifikát PostSignum zobrazil jako důvěryhodný, je potřeba ze stránky http://www.postsignum.cz/certifikaty_autorit.html stáhnout a nainstalovat certifikáty autorit PostSignum.
Postup zde uvedený je pouze orientační, od skutečnosti se může lišit.
Certifikáty doporučujeme stahovat ve formátu DER. Uložené certifikáty autorit nainstalujete klasickým způsobem (dvojklik na příslušný certifikát). Při instalaci certifikátu postsignum_qcaX_root.cer může dojít k vyhodnocení certifikátu jako nedůvěryhodný. Toto je způsobeno tím, že kořenové certifikáty PostSignum nejsou přímou součástí OS X.Po zvolení Vždy důvěřovat, OS X bude vyžadovat Vaše systémové heslo.Po instalaci certifikátů autorit jsou zobrazeny v Klíčence (keychain).