Import certifikátů autorit do iOS

Tento návod je určen pro systém iOS 5 a vyšší.

Postup zde uvedený je pouze orientační, od skutečnosti se může lišit.

Aby byl Váš certifikát PostSignum v iOS brán jako důvěryhodný, je potřeba nainstalovat kořenové certifikáty. Tyto certifikáty jsou ke stažení zde: kořenové certifikáty PostSignum. Certifikáty doporučujeme stahovat ve formátu DER. Certifikáty je možné stáhnout a nainstalovat přímo z Vašeho zařízení, případně stáhnout do PC a do Vašeho zařízení zaslat emailem a nainstalovat z emailu.

Tato obrazovka se zobrazí ve chvíli, kdy kliknete na certifikát, který chcete nainstalovat a to buď z webu PostSignum, nebo z emailu.

Jakmile máte nainstalován certifikát autority PostSignum Root QCA X, zbývající dva certifikáty autorit se budou instalovat již jako důvěryhodné.

PostSignum Qualified CA X

PostSignum Public CA X

V této chvíli máte nainstalovány všechny certifikáty autorit a je možno přistoupit k instalaci samotného certifikátu.