Instalace certifikátů certifikačních autorit v aplikaci Mozilla Thunderbird
Postup zde uvedený je pouze orientační, od skutečnosti se může lišit.


Je potřeba postupně instalovat všechny certifikáty autorit.