Instalace certifikátů certifikačních autorit v aplikaci Mozilla Firefox
Postup zde uvedený je pouze orientační, od skutečnosti se může lišit.

Nastavení certifikátů naleznete na stránce úplně dole.Je potřeba postupně instalovat všechny tři certifikáty autorit.