Instalace certifikátů certifikačních autorit do operačního systému Windows

Kořenové certifikáty PostSignum jsou součástí operačního systému Windows, neměla by být tedy potřeba jejich instalace. Níže uvedený postup použijte pouze v případě, že kořenové certifikáty nejsou součástí operačního systému a koncové certifikáty se zobrazují jako nedůvěryhodné.

Instalace kořenového certifikátu Root QCA
Instalace podřízených autorit QCA/VCA