Import vydaného certifikátu.
Postup uvedený v tomto návodě použijte pouze pro import vydaného certifikátu, pokud je v systému nebo na připojeném HW zařízení uložený soukromý klíč daného certifikátu.
Postup importu:
Stáhněte si a spusťte aplikaci iSignum www.postsignum.cz/isignum.html.
Pro spuštění importu stiskněte tlačítko "Importovat".
Vyhledejte soubor s vydaným certifikátem (soubor crt, cer, der) a stiskněte tlačítko "Otevřít".
Vyberte do jakého úložiště se má certifikát importovat (standartně Systémové úložiště Windows nebo USB token) a stiskněte tlačítko "OK".
Pokud je úložiště chráněno PINEM (USB token), tak jej zadejte a stiskněte tlačítko "OK".