Postup pro získání certifikátu v macOS

1. Generování žádosti o certifikát

2. Vydání certifikátu

3. Instalace certifikátu

4. Export/import certifikátu

5. Následný certifikát (obnova)

1. Generování žádosti o certifikát

Pro generování žádosti o certifikát použijte aplikaci Klíčenka.

V Klíčence zvolte jako úložiště pro certifikát svazek klíčů Přihlášení.

V Klíčence vyberte Průvodce certifikací > Vyžádat si certifikát od certifikační autority

Vyplňte vlastní údaje, vyberte Uložena na disk, zatrhněte Určit informace o dvojci klíčů a stiskněte Pokračovat.

Doplňte název vytvářeného souboru žádosti, případně jeho umístění.

Nastavení algoritmu či velikosti klíče lze libovolně měnit, je možné ponechat defaultní hodnoty.

Důrazně doporučujeme poté provést kontrolu vytvořeného klíče v záložce Klíčenky > Klíče.


2. Vydání certifikátu

S vytvořenou žádost o vydání certifikátu můžete postupovat dvěmi způsoby:

 1. Zaslat žádost pomocí podepsaného mailu
 2. Osobní návštěva pobočky ČP
Pro osobní návštěvu pobočky ČP je nutno z uloženého souboru vytvořit ID žádosti o certifikát.

 • Vytvořit ID žádosti


 • Po vydání certifikátu, je možno přistoupit k bodu 3 instalace.


  3. Instalace certifikátu

  Pomocí odkazu ke stažení certifikátu, který byl odeslán po vydání certifikátu, si uložte certifikát ve formátu PEM.

  Stažený certifikát nainstalujete do Klíčenky dvojklikem na soubor a máte hotovo. Ke spárování došlo pomocí dvojkliku, certifikát a jeho privátní klíč jsou v klíčence umístěny pod záložkou Moje certifikáty.


  4. Export/import certifikátu

  Označte certifikát, který chcete exportovat v sekci Moje certifikáty.

  V Klíčence vyberte Soubor > Exportovat položky

  Zvolte název a případně umístění vytvářeného souboru pro export certifikátu ve formátu .p12 a stiskněte Uložit

  Nastavte si heslo pro vytvoření zálohy certifikátu a stiskněte OK.

  Zadejte Vaše systémové heslo pro přístup ke Klíčence a stiskněte Povolit.

  V případě importu naleznete volbu pod Soubor > Importovat položky, kde vyberete zálohu a zadáte k ní nastavené heslo.


  5. Následný certifikát (obnova)

  Je nutné vytvořit novou žádost o certifikát dle bodu 1. Doporučujeme provést kontrolu, že žádost byla vytvořena.
  Pamatujte, že nesmí být zvolen stejný "Obecný název" jako u předešlého privátního klíče!

  Požadavek na obnovu certifikátu je možné zaslat pouze elektronicky podepsaným e-mailem:

 • Zaslat žádost pomocí podepsaného mailu

 • Zde zvolte Vydání následného certifikátu > Následný certifikát a vyplňte požadované údaje. Postupujte dle pokynů na stránce.