Důvěryhodnost certifikátů v Adobe Reader XI

Zde zaškrtněte zobrazená pole, klikněte na OK a nové nastavení bude uloženo.