Formát PAdES

Pro úroveň elektronického podpisu typu PAdES v souladu s eIDAS musí být tento typ podpisu nastaven v Adobe Reader.

Důležité je nastavení podpisu do výchozího formátu Ekvivalentu rozšíření CAdES. Tuto volbu naleznete v programu Adobe Acrobat Readeru v sekci:

  • Předvolby ->

  • Podpisy ->

  • Vytvoření a vzhled (tlačítko Další) ->

  • Výchozí formát podepisování: Ekvivalent rozšíření CAdES ->

  • Po úspěšném nastavení a splnění výše uvedených podmínek pro vytvoření digitálního podpisu, naleznete v Dalších vlastnostech podpisu výsledný formát PAdES B-B, případně PAdES B-T, pokud je zároveň přidáno k el. podpisu i časové razítko. ->

    TIP: Pro dosažení nejvyšší úrovně elektronického podpisu - Kvalifikovaný elektronický podpis musí být podpisový certifikát uložený na kvalifikovaném prostředku.