Import zálohy certifikátu na kartu eOP s čipem
Spus»te aplikaci Cryptoplus a stiskněte tlačítko "Import pfx".

Vyhledejte zálohu certifikátu ve formátu pfx nebo p12.

Zadejte heslo k záloze certifikátu.

Zadejte PIN k čipové kartě.

Informace o provedení importu certifikátu na kartu.

Importovaný certifikát v aplikaci Cryptoplus.